Köpvillkor

Ångerrätt

Lagen om konsumentskydd vid distansavtal ger konsumenten rätt i vissa fall att frånträda ett köp genom att lämna ett meddelande till företaget om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna.

Ångerrätten gäller inte då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning och i oförändrat skick.

Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vid nyttjande av ångerrätten är det konsumenten som står för returkostnaden.

För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på utestående belopp med tjugoåtta (28) %  per månad plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. 

Leverans av varor

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. För att åberopa att varan är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till företaget omgående, dock senast 14 dagar från fakturadatum samt på returnera varan.

Konsument ska reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Ej utlösta paket debiteras en avgift om 150 kr ex moms

Företaget bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, problem med leveranspartners, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

-

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: http://www.arn.se/ 
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: http://ec.europa.eu/odr